Polityka prywatności

Polityka prywatności ELE-FANTY.PL / ELEFANTY.PL / ELEFANTY.EU
Polityka prywatności serwisu www.ele-fanty.pl
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich
usług ele-fanty.pl poprzez Serwis.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
P.P.H.U Wiśniewski z siedzibą w Opaczy-kolonii przy ul. Polnej 17, 05-816 Michałowice
KRS 0000444509 NIP 1251619269 REGON 146462842.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich
zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych
osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego
rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu
informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je
tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na
które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w
zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O
wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez serwis ele-fanty.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT